Update on COVID-19:
Coronavirus Travel Restrictions, Advice and Tips.
We are offering 8% Discount with travellers to boost travel economy.

coconut boat tour

Duration

clock1 hour

Overview

  -u tiên, chúng tôi có -i ng- xe -a -ón m-i và ti-n ích v-i nh-ng tài x- am hi-u v- cách th-c và thái - ph-c v- khách.
  Ti-p -n, chúng tôi có ph-c v- n-c và trái cây mi-n phí cho khách gi-i nhi-t trong khi th-i ti-t n-ng nóng. Khu nhà v- sinh c-a chúng tôi bài b-n cho riêng nam và n-, s-ch s-.
  Sau khi khách -ã s-n sàng - tr-i nghi-m khám phá trên sông v-i nh-ng chi-c thúng, nhân viên chèo thúng c-a chúng tôi kiêm lun vai trò là ng-i h-ng d-n -a khách -i tham quan khu sinh thái r-ng d-a b-y m-u H-I AN v-i 1 thái - l-ch thi-p và hi-u khách.
  Chuy-n l-u hành trên sông khách s- -c hoà mình vào r-ng d-a n-c ng-m phong c-nh yên bình nh-ng không kém ph-n b-t m-t, khách s- có nh-ng b- -nh -p - gi- l-i nh-ng gì tinh khi-t nh-t t-i -ây.
  Ti-p -ó, khách s- -c th-ng th-c nh-ng màn bi-u di-n quay thúng -y ngh- thu-t c-a nh-ng ng- dân -a ph-ng, c-ng nh- -c xem b-a l-i b-t cá, câu cua. C- m-t b-u tr-i bình d-.
  Khi hoàng hôn là lúc các nhi-p -nh gia yêu thích nh-t vì nó r-t -p!!

What's Included

Loading...

What to Expect

Additional Info

Ticket Information

Departure Inofrmation


Top Hoi An Tourist Activities & Tours

Airport Transfers & City Transport

Hoi An Airport Transfers Transport Airport & Ground Transfers in Hoi An Bus Services in Hoi An Port Transfers in Hoi An Private Drivers in Hoi An Private Transfers Arrival or Departure in Hoi An Rail Services in Hoi An Transportation Services in Hoi An Water Transfers in Hoi An Hoi An Attractions Tickets & Passes Attraction Tickets in Hoi An Museum Tickets in Hoi An

Sightseeing Tours

Hoi An Sightseeing Tours Audio Guided Tours in Hoi An Bike Rentals in Hoi An Bus & Minivan Tours in Hoi An City Packages in Hoi An City Tours in Hoi An Classic Car Tours in Hoi An Full-day Tours in Hoi An Fun and Games in Hoi An Half-day Tours in Hoi An Layover Tours in Hoi An Motorcycle Tours in Hoi An Night Things to Do & Tours in Hoi An Pedicab Tours in Hoi An Photography Tours in Hoi An Self-guided Tours & Rentals in Hoi An Sidecar Tours in Hoi An Skip-the-Line Tours in Hoi An Trolley Tours in Hoi An Vespa Rentals in Hoi An Vespa, Scooter & Moped Tours in Hoi An Volunteer Tours in Hoi An

Boat, Cruises & Sailing Tours

Hoi An Cruise & Boat Tours Day Cruises in Hoi An Lunch Cruises in Hoi An Night Cruises in Hoi An Sailing Trips in Hoi An Sunset Cruises in Hoi An Water Tours in Hoi An

Water Sports

Hoi An Water Sports Activities Jet Boats & Speed Boats in Hoi An Kayaking & Canoeing in Hoi An Other Water Sports in Hoi An Scuba Diving in Hoi An Snorkeling in Hoi An Hoi An Theme Parks & Amusement Theme Park Tickets & Tours in Hoi An Hoi An Walking & Biking Tours Bike & Mountain Bike Tours in Hoi An Walking Tours in Hoi An

Food, Wine & Nightlife Tours

Hoi An Food & Wine Tours Afternoon Teas in Hoi An Beer & Brewery Tours in Hoi An Coffee & Tea Tours in Hoi An Cooking Classes in Hoi An Dining Experiences in Hoi An Food Tours in Hoi An Market Tours in Hoi An Nightlife in Hoi An Street Food Tours in Hoi An

Theatre Shows, Concerts & Events

Hoi An Theatre Shows, Concerts & Events Classical Music in Hoi An Comedy Clubs in Hoi An Concerts & Special Events in Hoi An Dinner Packages in Hoi An Family-friendly Shows in Hoi An Light & Sound Shows in Hoi An Opera in Hoi An Theater, Shows & Musicals in Hoi An Hoi An Day Trips & Excursions Day Trips in Hoi An Private Day Trips in Hoi An

Cultural & Theme Tours

Hoi An Cultural & History Tours Archaeology Tours in Hoi An Architecture Tours in Hoi An Cultural Tours in Hoi An Ghost Tours | Haunted Walking in Hoi An Historical & Heritage Tours in Hoi An Literary, Art & Music Tours in Hoi An Hoi An Shore Excursions Ports of Call Tours in Hoi An

Outdoor Activities

Hoi An Outdoor Activities 4WD Off-Road Adventure Tours in Hoi An Adrenaline & Extreme in Hoi An Climbing in Hoi An Eco Tours in Hoi An Fishing Charters & Tours in Hoi An Hiking & Camping in Hoi An Nature & Wildlife in Hoi An Obstacle Courses in Hoi An Safaris Tours in Hoi An Ski & Snow in Hoi An Hoi An Holiday & Seasonal Tours National Holidays in Hoi An New Years in Hoi An Hoi An Spa Tours Day Spas in Hoi An Thermal Spas & Hot Springs in Hoi An Hoi An Private Custom Tours Private Sightseeing Tours in Hoi An

Classes & Workshops

Hoi An Classes & Workshops Art Classes in Hoi An Craft Classes in Hoi An Painting Classes in Hoi An Pottery Classes in Hoi An Sports Lessons in Hoi An Yoga Classes in Hoi An Hoi An Shopping & Fashion Tours Fashion Shows & Tours in Hoi An Shopping Tours in Hoi An Hoi An Luxury Special Occasions Luxury Tours in Hoi An Romantic Things to Do & Tours in Hoi An Hoi An Unusual Things to Do Unusual Things To Do in Hoi An Hoi An Weddings & Honeymoons Honeymoon Packages in Hoi An Wedding Packages in Hoi An Hoi An Multi-day tours Multi-day Tours in Hoi An Overnight Tours in Hoi An